Czym jest billing telefonu na kartę?

Dzięki billingowi można skontrolować wszelkie usługi wychodzące, z których korzystał użytkownik telefonu. Zatem billing, to nic innego jak szczegółowy rachunek, na którym znajduje się zestawienie opłat za połączenia, które abonent wykonał w danym okresie rozliczeniowym oraz spis usług, z których korzystał. Wszelkie informacje umieszczone w billingu telefonu na kartę w sieci Orange, czyli odebrane połączenia, SMS-y i MMS-y, nie są udostępniane użytkownikom. Tego rodzaju informacje mogą otrzymać jedynie organy ścigania, po przedstawieniu odpowiedniego nakazu.

Bieżące wykorzystanie usług w Orange – gdzie szukać informacji?

Choć billing telefonu na kartę lub komórki na abonament może być przedstawiony jedynie na prośbę organów ścigania, każdy klient Orange może „podejrzeć” na swoim prywatnym koncie zestawienie usług z których korzystał w ostatnim czasie. Jak to zrobić?

 1. Pierwszy krok to zalogowanie się na swoje konto na stronie orange.pl.
 2. Następnie, z dostępnego menu, należy wybrać „Bieżące wykorzystanie”.
 3. Po kliknięciu „Pokaż”, zostaną wyświetlone szczegóły wykonanych połączeń, wysłanych SMS-ów i MMS-ów oraz połączeń z Internetem.

Jakie informacje można znaleźć w zakładce „Bieżące wykorzystanie”?

 • Minuty wykorzystane na połączenia, ilość i numery pod jakie zostały wysłane SMS-y i MMS-y oraz ilość danych zużytych na połączenia internetowe
 • Łączny koszt opłat poniesiony danego dnia
 • Informacje na temat numerów z którymi abonent najczęściej się kontaktował
 • Informacje na temat ewentualnego przekroczenia abonamentu w danym okresie rozliczeniowym
 • Informacje dotyczące przyznanych rabatów

Informacje o wykorzystanych usługach – jak je czytać?

Po zalogowaniu do osobistego konta na stronie Orange, można znaleźć informacje na temat wykorzystanych minut, SMS-ów, MMS-ów oraz połączeń z Internetem. Jak je prawidłowo odczytywać?

 • Minuty

  Można tu znaleźć informacje na temat ilości wykorzystanych minut od początku okresu rozliczeniowego. W przypadku, gdy limit został przekroczony, kwota zostanie zaprezentowana w części „Ponad abonament”. Z kolei po kliknięciu w „Przeanalizuj wykorzystanie”, będzie można zobaczyć szczegółowe informacje dotyczące wykorzystania minut w danym okresie rozliczeniowym, (będzie tam np. zawarta informacja na temat tego, na jakie numery abonent najczęściej dzwonił).

 • SMS-y MMS-y

  W tym miejscu jest umieszczana informacja o SMS-ach i MMS-ach, które zostały wysłane od początku okresu rozliczeniowego. Jeśli klient przekroczył dostępny limit, kwota przekroczenia będzie zaprezentowana w rubryce „Ponad abonament”. Natomiast po kliknięciu w opcję „Przeanalizuj wszystkie”, klient będzie mógł zobaczyć szczegółowy spis SMS-ów i MMS-ów.

 • Internet

  W tej sekcji prezentowane jest zużycie pakietu internetowego z dostępnego limitu. Jeśli pakiet został w całości wykorzystany, na koncie pojawi się informacja „Ograniczenie prędkości”. Z kolei po wybraniu opcji „Przeanalizuj wykorzystanie”, będzie można zobaczyć szczegółowe informacje dotyczące wykorzystania Internetu w danym okresie rozliczeniowym.

Warto zaznaczyć, że zarówno w przypadku minut, jak i SMS-ów, MMS-ów oraz pakietu danych, po kliknięciu w opcję „Przeanalizuj wykorzystanie”, do klienta wysyłany jest kod SMS. Wszystko po to, by jak najlepiej chronić prywatne dane.

Szczegółowy wykaz połączeń w Orange

Żeby zobaczyć wykaz wszystkich działań i operacji wykonywanych na telefonie, należy kliknąć w opcję „Zobacz wykaz połączeń”, która znajduje się w sekcji „Bieżące wykorzystanie”. Można tam znaleźć następujące kategorie:

 • Minuty

  To dokładne zestawienie wszystkich połączeń wychodzących, obejmujące takie informacje jak: data i godzina, czas połączenia oraz numer telefonu.

 • SMS i MMS

  Można tu znaleźć wszystkie wysłane SMS-y i MMS-y, wraz z dokładną godziną, datą oraz numerem telefonu.

 • Internet

  To zestawienie zużytych danych pakietowych z podaniem wielkości transmisji oraz daty i godziny sesji.

 • Roaming

  To połączenia, SMS-y, MMS-y oraz zużycie danych w roamingu.

 • Video

  Informacje o odbytych videorozmowach, wraz z ich kosztem.

 • Międzynarodowe

  Połączenia, SMS-y i MMS-y na zagraniczne numery.

 • Premium

  Zestawienie połączeń oraz SMS-ów i MMS-ów o podwyższonej opłacie.

Możliwość sprawdzenia bieżącego wykorzystania usług w Orange to bardzo przydatna funkcja, która umożliwia kontrolę ponoszonych kosztów. By uzyskać szczegółowe informacje o wykonanych połączeniach, wysłanych SMS-ach i MMS-ach czy zużytej ilości danych, wystarczy zalogować się na swoje konto na stronie Orange. Z kolei dostęp do billingu telefonu na kartę mogą otrzymać jedynie organy ścigania, po złożeniu stosownego wniosku.

Powrót do FAQ