Brak środków na koncie? Poznaj Kredyt i Przelew SMS Orange

Musisz wykonać pilny telefon, ale akurat skończyły Ci środki na koncie? Z pomocą przychodzą dwie usługi Orange: Przelew SMS i Kredyt. Dzięki nim już nigdy więcej nie znajdziesz się w tak niekomfortowej sytuacji. Jak działają Przelew SMS i Kredyt Orange?

Przelew SMS Orange

Przelew SMS to usługa pozwalająca użytkownikom sieci Orange przekazywać środki ze swojego konta na konta innych abonentów. Odbiorca, czyli osoba, której konto ma zostać zasilone, musi być klientem Orange przynajmniej od 31 dni oraz posiadać możliwość odbierania połączeń przychodzących. Przekazującym, czyli osobą, która przelewa środki ze swojego konta, może być tylko klient, który od momentu aktywacji swojego numeru wykonał chociaż jedno doładowanie za kwotę nie niższą niż 10 zł. To, jak długo osoba ta jest klientem sieci Orange, nie ma znaczenia. Usługa Przelew SMS dostępna jest dla abonentów korzystających z oferty Orange na kartę (z wyłączeniem ofert Zetafon oraz Minutofon) w dwóch wariantach – jednorazowym i cyklicznym.

Przelew jednorazowy

Gdy potrzebujesz szybkiego doładowania konta, możesz poprosić o przelew innych użytkowników sieci Orange – znajomych lub członków rodziny. Zrobisz to, wysyłając SMS-a pod numer 316. Treść wiadomości powinna zawierać słowo PRZELEJ, kwotę, jaką chciałbyś otrzymać (1, 2, 3, 4 lub 5 zł), oraz numer telefonu osoby, którą zostanie powiadomiona o Twojej prośbie. Na terenie Polski wysłanie SMS-a z prośbą o przekazanie środków jest darmowe, w roamingu koszt SMS-a wynosi 25 groszy, ale poniesie go osoba, która przekaże Ci środki. Jak działa to w praktyce? Jeżeli chciałbyś otrzymać 2 zł od osoby posługującej się numerem 501 100 100, powinieneś wysłać SMS-a o treści: PRZELEJ 2 501100100 pod numer 316. Twoje konto zostanie doładowane po upływie 2 minut (nie później niż po upływie 24 godzin) od momentu, w którym operator otrzyma zgodę osoby, którą poprosiłeś o przelew. Wyrazić ją może w ciągu 30 minut od otrzymania Twojego zapytania, wysyłając SMS-a pod numer 316. W jego treści znaleźć powinno się słowo DOLADUJ, kwota i numer telefonu osoby, która prosi o przelew – np. DOLADUJ 2 501200200. W ten sposób przekazujący przeleje 2 zł na konto osoby posługującej się numerem 501 200 200. Opłata za przelanie środków na terenie Polski wynosi 20 gr, a w roamingu 45 gr – bez względu na wysokość przelewanej kwoty. Osoba, która zleca wykonanie przelewu, musi posiadać na koncie kwotę równą wysokości przekazywanych środków, powiększoną o koszt SMS-a ze zleceniem przelewu oraz kwotę obowiązkową 5 zł. Przykładowo, jeżeli osoba zlecająca przelew przebywa na terenie Polski i chce przekazać innemu użytkownikowi 2 zł, na koncie musi mieć przynajmniej 7zł i 20 gr (2 zł + 5 zł + 20 gr).

Przelew cykliczny

Dzięki usłudze Przelew SMS zlecić można również cykliczne przelewy na konto drugiego użytkownika, które będą wykonywane automatycznie co 7, 14, 21 lub 30 dni. W ten sposób przelać można kwotę 1, 2, 3, 4 lub 5 zł. Miesięcznie zlecić można 5 przelewów na łączną kwotę nieprzekraczającą 25 zł. Usługę tę aktywujesz, wysyłając SMS-a pod numer 316. Koszt SMS-a to 20 gr na terenie Polski i 45 gr w roamingu. W treści wiadomości wpisać należy słowo REGULAR, numer telefonu odbiorcy, kwotę, która ma być przelewana, oraz informację, co ile dni przelewy mają być wykonywane. Przykładowo, jeżeli co 14 dni chcesz przekazywać 5 zł osobie korzystającej z numeru 501 200 200, wysłany przez Ciebie SMS powinien brzmieć: REGULAR 501200200 5 14. Tak samo, jak w przypadku przelewu jednorazowego, na koncie zlecającego przelew cykliczny powinna znajdować się kwota równa wysokości przelewanych środków, powiększona o koszt SMSa-a ze zleceniem przelewu oraz obowiązkową kwotę 5 zł. Jeżeli w dniu wykonania kolejnego przelewu cyklicznego na koncie osoby, która go zleciła, będzie znajdowała się niewystarczająca ilość środków, zostanie ona poinformowana SMS-em o konieczności doładowania konta. Próba wykonania przelewu będzie podejmowana przez Orange jeszcze trzy razy co trzy dni, a w przypadku niepowodzenia usługa przelewów cyklicznych zostanie automatycznie wyłączona. Usługę tę można również wyłączyć samodzielnie, wysyłając SMS o treści STOP REGULAR pod numer 316.

Kredyt Orange

Jeżeli stan Twojego konta wynosi mniej niż 1 zł, o finansowe wsparcie poprosić możesz również Orange. Wysokość środków, które przysługują Ci w ramach Kredytu Orange, uzależniona jest od długości Twojego stażu w sieci (do 24 miesięcy – 2 zł, od 25 do 36 miesięcy – 2 lub 3 zł, powyżej 36 miesięcy – 2, 3 lub 5 zł). Po wysyłaniu bezpłatnego SMS-a o treści KREDYT lub KASA pod numer 808 otrzymasz wiadomość zwrotną z informacją o wysokości dostępnego Kredytu. Odpowiadając na tę wiadomość, podaj kwotę, którą chcesz otrzymać (np. 2, 3, 5 zł). Kredyt możesz również uzyskać, wybierając z klawiatury telefonu kod *110*01#. Po połączeniu z tym numerem na ekranie Twojego telefonu pojawią się dalsze instrukcje. Jeśli chcesz, aby Orange przyznawało Kredyt, za każdym razem, gdy skończą Ci się środki, wyślij bezpłatnego SMS-a o treści AUTO pod numer 808. Jeżeli staż pozwala Ci wybrać kwotę Kredytu, w treści SMS-a wpisz AUTO X (X oznacza wybraną przez Ciebie kwotę, np. AUTO 3). Usługę tę wyłączyć możesz, wysyłając bezpłatnego SMS-em o treści STOP pod numer 808. Środki przyznane w ramach Kredytu możesz wykorzystać w ciągu 24 godzin od momentu, gdy wpłyną one na Twoje konto. Cała kwota Kredytu, niezależnie od tego, czy wykorzystałeś wszystkie przyznane środki, czy tylko ich część, pobrana zostanie z pierwszego doładowania, które dokonasz po skorzystaniu z usługi.